|

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNGHỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


+ 03 Bằng tốt nghiệp -(công chứng)
+ 03 Chứng minh thư -(công chứng)
+ 03 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -(công chứng)
+ 03 ảnh( 3* 4)
Yêu cầu:
- Hạng 1: 10 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học;
- Hạng 2: 5 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học (hoặc có bằng đại hoc và 5 năm KN bằng trung cấp, cao đẳng phù hợp với chuyên môn về xây dựng).
Ghi chú: ( số năm kinh nghiệm tính từ tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ)

Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng


1. Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng,  được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

2. Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, được phân thành Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 và hạng 2 theo mẫu thống nhất và có giá trị trong phạm vi cả nước.

3. Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, do Giám đốc Sở Xây dựng cấp. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, theo các quy định tại Nghị định này công bố trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.

.