|

TƯ VẤN CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNGHồ sơ xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

+ 03 ảnh 3×4
+ 03 bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) photo công chứng.
+ 03 Chứng minh thư photo công chứng.
+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng. ( Hỗ Trợ cấp nhanh)
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng
+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề ( Theo mẫu quy định của Sở Xây Dựng)
- Thời gian xét hồ sơ xn cấp chứng chỉ hành nghề từ 30 -45 ngày

- Chứng chỉ hành nghề, có giá trị sử dụng 5 năm

2. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:


a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình, viễn thông và mạng thông tin liên lạc.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí .
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình điện, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.

.