|

TƯ VẤN CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG


HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:


+ 02 Bằng tốt nghiệp đại học - photo công chứng.
+ 02 Chứng minh thư nhân dân - photo công chứng.
+ 04 ảnh ( 3x4 ).
+ Bản kê khai kinh nghiệm, quá trình công tác

YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tốt nghiệp đại học trở lên, có 5 năm kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm tính từ ngày, tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ hành nghề).

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG BAO GỒM


- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất thuỷ văn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.

.